• Interaktywne narzędzia i bazy danych

Interaktywny serwis internetowy umożliwiający ON-LINE sporządzenie i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej  

Serwis internetowy umożliwia sporządzenie i drukowanie dokumentacji powypadkowej na podstawie wprowadzonych w odpowiednie pola formularzy danych dla poszczególnych rodzajów dokumentów.

Wprowadzane przez użytkownika serwisu dane NIE SĄ zapamiętywane (nie ma możliwości ich powtórnego wykorzystywania).

Aktualnie w ramach udostępnionego serwisu można wydrukować następujące rodzaje dokumentów:

- dla wypadku przy pracy:

  • Karta rejestracji wypadku  
  • Protokół powypadkowy 
  • Karta wypadku (dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę)   
  • Statystyczna Karta Wypadku 

- dla wypadku w drodze do pracy lub z pracy:

  • Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy  

- załączniki:

  •  Wyjaśnienia poszkodowanego  / Informacje uzyskane od świadka wypadku  
  •  Postanowienie powypadkowe  / Polecenie powypadkowe

 

 

 

 
Co nowego
"

IRYS
Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie...

 
 
Zobacz także
"

CHEMPYŁ

Baza wiedzy wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

"

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem ponad 80 różnych zawodów, wskazania...

"

Środki ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy kontrolne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.