Opisy zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI GORĄCE

 

Czynniki gorące

 

W wielu branżach przemysłowych istnieją stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni są na działanie czynników gorących, które mogą występować w jednej lub wielu następujących postaciach: płomień, ciepło konwekcyjne, promieniowanie cieplne (podczerwone), promieniowanie ultrafioletowe, rozpryski stopionych metali, duże ilości płynnych metali, ciepło kontaktowe.

 

 

 
Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+

zobacz

 

 

Europejska Kampania 2016-2017 pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz

 

 

Opracowane przez międynarodowy zespół ekspertów Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, związanych z wykonywaniem 80 różnych zawodów, zalecenia dotyczące działań i środków profilaktycznych.

zobacz

 
 

CHEMPYŁ - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, wspomagająca ocenę narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

zobacz