Europejska kampania informacyjna 2014-2015

Dziękujemy wszystkim partnerom kampanii

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”,

jej uczestnikom oraz współorganizatorom

za udział w jej realizacji

 
PARTNERZY KAMPANII
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
CZYM SĄ STRES I ZAGROŻENIA PSYCHOSPOŁECZNE?

Pojęcie stresu należy do kluczowych pojęć współczesnej psychologii. Popularności tej problematyki towarzyszy duża różnorodność znaczeń przypisywanych temu pojęciu. Stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości.

 
KIEDY MAMY DO CZYNIENIA ZE STRESEM ZWIĄZANYM Z PRACĄ?
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
CO DZIEJE SIĘ Z CZŁOWIEKIEM W SYTUACJI STRESU?
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
KIEDY STRES W MIEJSCU PRACY STAJE SIĘ NIEBEZPIECZNY?
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

JAKIE SĄ SKUTKI ZDROWOTNE STRESU W MIEJSCU PRACY?
JAK STRES WPŁYWA NA FUNKCJONOWANIE FIRMY/ORGANIZACJI?
KTO JEST SZCZEGÓLNIE NARAŻONY NA STRES W PRACY?
 
CZY MOŻNA ZARZĄDZAĆ STRESEM W MIEJSCU PRACY?
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

JAKA JEST ROLA WSPARCIA SPOŁECZNEGO?
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
ZARZĄDZANIE
STRESEM WPRACY, DOSTĘPNE W INTERNECIE
 
CZYM JEST KAMPANIA „STRES W PRACY? NIE, DZIĘKUJĘ!”?

PROGRAM KAMPANII                                                                                                                                                    

 

 
Materiały kampanii

  Plakat kampanii
  Przewodnik po kampanii

 Zamówienie na materiały

 
Wydarzenia
 
Konkurs dobrych praktyk

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) informuje o rozstrzygnięciu 12. edycji Europejskiego Konkurs Dobrych Praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Krajowy Finał Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk

 

zobacz

 

Nowa kampania informacyjna

Zapraszamy na stronę aktualnej kampanii informacyjnej 2016-2017

"Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz